RETURFORMULAR
                                   (Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:
Unmade Copenhagen
Islevdalvej 96
2610 Rødovre
Denmark


Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:                                   

Bestilt dato:                                                                                                                                                                                                                                               
Modtaget dato:                                                                                                                                                                                                                                      
Navn:                                                                                                                                                   

Adresse: ___________________________________________________________

Underskrift:                                                                                                                                                                                                                              
Dato:                                                                                                                                                                                                            (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)